Shad Bikes

Promotors de la micromobilitat sostenible

La raó de ser de Shad Bikes és perseguir, defensar i promoure un canvi a la mobilitat urbana. Volem acompanyar l'usuari urbà en el procés de conèixer la importància d'avançar cap a una societat sostenible, començant per la implementació i el desenvolupament de la micromobilitat sostenible als entorns de ciutat.

Per aconseguir-ho, hem desenvolupat el concepte SBS (Shad Bikes Sustainability). SBS ens serveix com a guia per definir la nostra línia de producció, la nostra manera de comunicar-nos i la nostra metodologia de treball. Tot plegat amb l'objectiu de transmetre la nostra raó de ser i donar eines perquè la societat actual se sumi a la lluita per un entorn urbà més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

"Junts podem aconseguir-ho"

Com ho fem?

A més a més de desenvolupar productes per facilitar el canvi cap a la micromobilitat sostenible, a Shad Bikes seguim línies d'actuació per aconseguir el nostre objectiu. Com? Conscienciant sobre el concepte de micromobilitat sostenible (avantatges i reptes del sector) i establint una línia de treball que avança cap a allò sostenible sota el concepte "We Are Doing Green" i ens segella amb diferents certificats que confirmen el nostre compromís amb la sostenibilitat.

×