Shad Bikes

Les bicicletes cabra, també conegudes com a bicicletes de contrarellotge o bicis de triatló, són un tipus de bicicleta especialment dissenyada per a la velocitat. El seu peculiar disseny aerodinàmic i la posició del ciclista sobre ella permeten reduir la resistència al vent i augmentar l'eficiència a la pedalada, cosa que es tradueix en una major velocitat en pla.

Per què es fan servir?

Les bicicletes cabra es fan servir principalment en dos tipus de competicions:

 • Contrarellotge: proves en què el ciclista competeix contra el rellotge en un recorregut individual.
 • Triatló: proves multiesportives que combinen natació, ciclisme i cursa a peu.

Diferències amb les bicicletes de carretera tradicionals

Les principals diferències entre les bicicletes cabra i les bicicletes de carretera tradicionals són:

 • Disseny aerodinàmic: les bicicletes cabra tenen un disseny més aerodinàmic que les bicicletes de carretera tradicionals, cosa que els permet reduir la resistència al vent i augmentar la velocitat.
 • Posició del ciclista: a les bicicletes cabra, el ciclista adopta una posició més baixa i aerodinàmica, cosa que també ajuda a reduir la resistència al vent.
 • Components específics: les bicicletes cabra solen tenir components específics, com manillars amb acoblaments, rodes més aerodinàmiques i grups de transmissió específics per a contrarellotge o triatló.
Saber més

Característiques de les bicicletes cabra

Les bicicletes cabra es caracteritzen per una sèrie d'elements que les diferencien de les bicicletes tradicionals de carretera i les converteixen en màquines dissenyades per a la velocitat. Entre les característiques més destacades trobem:

Disseny aerodinàmic

 • La forma del quadre, les rodes i els components està dissenyada per minimitzar la resistència al vent.
 • Tubs amb perfil aerodinàmic, forquetes perfilades, rodes lenticulars o de perfil profund són elements comuns en aquest tipus de bicicletes.

Posició del ciclista

 • El ciclista adopta una posició més baixa i avançada sobre la bicicleta.
 • Això permet reduir la superfície frontal exposada al vent i millorar-ne l'aerodinàmica.
 • Manillars amb acoblaments, extensions i diferents tipus de bases per al selló permeten ajustar la posició del ciclista per optimitzar l'aerodinàmica i la comoditat.

Components específics

 • Les bicicletes cabra solen tenir components específics per a contrarellotge o triatló.
 • Grups de transmissió amb desenvolupaments més tancats, plats ovalats, manillars amb acoblaments, frens de disc integrats i sistemes d'hidratació específics en són alguns exemples.

Materials

 • El carboni és el material més utilitzat en la construcció de les bicicletes cabra, per la lleugeresa i rigidesa.
 • També es poden trobar bicicletes fabricades amb alumini, encara que són menys comunes.

Tecnologia

 • Les últimes tecnologies en aerodinàmica, materials i components són presents a les bicicletes cabra d'alta gamma.
 • Sensors integrats, sistemes d'anàlisi de dades i dissenys optimitzats mitjançant programari de simulació aerodinàmica són cada cop més freqüents.

Avantatges de les bicicletes cabra

Les bicicletes cabra ofereixen una sèrie d'avantatges sobre les bicicletes de carretera tradicionals, especialment pel que fa a la velocitat i el rendiment:

Major velocitat en pla

 • El principal avantatge de les bicicletes cabra és la seva capacitat per assolir velocitats més altes en pla.
 • La reducció de la resistència al vent i la posició aerodinàmica del ciclista permeten pedalar amb més eficiència i menys esforç.
 • En proves de contrarellotge o triatló, la diferència de temps entre una bicicleta cabra i una bicicleta tradicional pot ser significativa.

Reducció de la resistència al vent

 • El disseny aerodinàmic de les bicicletes cabra permet reduir la resistència al vent, que és un dels factors principals que limiten la velocitat en ciclisme.
 • Això es tradueix en un menor esforç per part del ciclista per mantenir una velocitat constant.

Millora del rendiment

 • La combinació de més velocitat i menys esforç es tradueix en una millora del rendiment en ciclisme.
 • Les bicicletes cabra poden ajudar els ciclistes a completar recorreguts més llargs en menys temps, a pujar ports de muntanya amb més facilitat ia millorar els resultats en competicions.

Altres avantatges

 • Les bicicletes cabra solen tenir una posició més còmoda per al ciclista, especialment en proves de llarga distància.
 • Alguns models ofereixen opcions d'emmagatzematge per a bidons, eines i altres accessoris.
 • L´estètica de les bicicletes cabra és atractiva per a molts ciclistes.

És important tenir en compte que els avantatges de les bicicletes cabra es fan més evidents en proves de llarga distància o en recorreguts plans. En recorreguts amb pujades o baixades pronunciades, les bicicletes de carretera tradicionals poden ser més eficients.

Desavantatges de les bicicletes cabra

Les bicicletes cabra, malgrat els seus avantatges quant a velocitat i rendiment, també presenten alguns desavantatges que cal tenir en compte:

Menor comoditat

 • La posició aerodinàmica sobre la bicicleta cabra pot ser incòmoda per a alguns ciclistes, especialment al principi.
 • Aquesta posició pot generar pressió a les mans, nines, esquena i coll, cosa que pot provocar molèsties o fins i tot lesions si no s'hi està habituat.

Preu elevat

 • Les bicicletes cabra són generalment més cares que les bicicletes viàries tradicionals.
 • Això és degut als materials d'alta tecnologia, els components específics i la complexitat del seu disseny.

Dificultat de conducció

 • Les bicicletes cabra poden ser més difícils de portar que les bicicletes tradicionals de carretera, especialment en corbes tancades o en descensos pronunciats.
 • La posició del ciclista i l'aerodinàmica de la bicicleta poden afectar la maniobrabilitat i l'estabilitat.

Menys versatilitat

 • Les bicicletes cabra estan dissenyades principalment per a la velocitat en pla.
 • No són tan eficients en recorreguts amb pujades o baixades pronunciades, ni per a rutes amb trànsit o girs tancats.

Riscos de seguretat

 • La posició baixa i aerodinàmica del ciclista a la bicicleta cabra pot dificultar la visibilitat i la capacitat de reacció davant d'obstacles o canvis a la carretera.
 • És important extremar la precaució en fer servir una bicicleta cabra en zones amb trànsit o condicions meteorològiques adverses.

Limitacions d'ús

 • En alguns països, les bicicletes cabra poden estar prohibides en certes competicions o esdeveniments ciclistes.
 • És important consultar la normativa local abans de fer servir una bicicleta cabra en una competició.

Tipus de bicicletes cabra

Hi ha dos tipus principals de bicicletes cabra, cadascuna amb les seves característiques i usos específics:

Bicicletes de contrarellotge

 • Dissenyades per a proves de contrarellotge individuals, on el ciclista competeix contra el rellotge en un recorregut específic.
 • Prioritzen l'aerodinàmica i la velocitat en pla.
 • Solen tenir una posició més baixa i aerodinàmica que les bicicletes de triatló.
 • Alguns models poden tenir característiques específiques per optimitzar l'aerodinàmica, com ara rodes lenticulars o carenats.

Bicicletes de triatló

 • Dissenyades per a proves de triatló, que combinen natació, ciclisme i cursa a peu.
 • Busquen un equilibri entre aerodinàmica, comoditat i versatilitat, ja que es fan servir en diferents tipus de terreny.
 • Solen tenir una posició lleugerament més alta i menys aerodinàmica que les bicicletes de contrarellotge.
 • Inclouen característiques que faciliten la transició entre les diferents etapes del triatló, com portabidons integrats o sistemes d'emmagatzematge per a accessoris.

A més d'aquests dos tipus principals, també hi ha:

 • Bicicletes de pista: dissenyades per a proves de velocitat en velòdroms.
 • Bicicletes gravel: amb característiques que les fan aptes per rodar tant a asfalt com a terra.

L'elecció del tipus de bicicleta cabra dependrà de les necessitats i els objectius específics de cada ciclista. Aquí hi ha alguns factors a considerar:

 1. Tipus de competicions en què es participarà.
 2. Distància de les proves.
 3. Tipus de terreny on s'usarà la bicicleta.
 4. Pressupost.

Elecció d'una bicicleta cabra

L'elecció d'una bicicleta cabra adequada depèn de diversos factors que cal considerar amb cura:

Tipus d'ús

 • Contrarellotge: si es busca una bicicleta per competir en proves de contrarellotge, on la velocitat en pla és crucial, cal optar per una bicicleta de contrarellotge específica.
 • Triatló: si es busca una bicicleta per competir en triatlons, on la versatilitat i la comoditat són importants, cal triar una bicicleta de triatló.

Pressupost

Les bicicletes cabra són generalment més cares que les bicicletes viàries tradicionals. Cal establir un pressupost realista per determinar el rang de preus que cal considerar.

Característiques

 • Aerodinàmica: avaluar el nivell d'aerodinàmica que ofereix la bicicleta, tenint en compte factors com ara el disseny del quadre, les rodes i els components.
 • Posició: tastar la bicicleta per assegurar una posició còmoda i aerodinàmica que no generi molèsties o lesions.
 • Components: considerar la qualitat i el tipus de components, com ara el grup de transmissió, els frens i les rodes.
 • Ajustabilitat: verificar que la bicicleta es pugui ajustar a les mides i preferències del ciclista.

Proves

És fonamental provar diferents models de bicicletes cabra abans de prendre una decisió final. Això permetrà comparar les característiques, la comoditat i la conducció de cadascuna.

Assessorament

Recomanem consultar experts en ciclisme o botigues especialitzades per rebre assessorament sobre l'elecció de la bicicleta cabra més adequada.

A més d'aquests factors, també és important tenir en compte:

 1. Les normes i regulacions de les competicions en què es planeja participar, ja que algunes poden tenir restriccions pel que fa al tipus de bicicletes cabra permeses.
 2. Les condicions del terreny on s'utilitzarà la bicicleta.
 3. Les preferències personals del ciclista quant a estil i disseny.

Escollir la bicicleta cabra adequada pot marcar una gran diferència en el rendiment i la comoditat del ciclista. En tenir en compte tots els factors esmentats anteriorment, es podrà prendre una decisió informada i adquirir la bicicleta ideal per assolir els teus objectius.

Manteniment d´una bicicleta cabra

Les bicicletes cabra, en ser màquines d'alta precisió i tecnologia, requereixen un manteniment regular per garantir-ne el funcionament i la durabilitat correctes. Aquí us presentem alguns consells per al manteniment de la vostra bicicleta cabra:

Neteja

 • Netegeu la bicicleta després de cada ús, especialment si s'ha utilitzat en condicions de fang o pols.

 • Parar atenció a la neteja de la cadena, els plats i els pinyons, utilitzant productes específics per a bicicletes.

 • Assecar la bicicleta completament després de netejar-la.

Lubricació

 • Lubricar la cadena amb regularitat, utilitzant un lubricant específic per a bicicletes.

 • Parar atenció a la lubricació dels cables i les articulacions de la bicicleta.

Revisió de components

 • Reviseu periòdicament els components de la bicicleta, com els frens, les rodes, els pneumàtics i els cables, per detectar qualsevol desgast o dany.

 • Reemplaçar els components desgastats o danyats immediatament.

Ajustament de la bicicleta

 • Ajustar la bicicleta a les mesures i preferències del ciclista, especialment la posició del selló i el manillar.

 • És recomanable portar la bicicleta a un taller especialitzat per fer un ajustament professional.

Emmagatzematge

 • Guardeu la bicicleta en un lloc sec i fresc, protegida de la humitat i la llum solar directa.

 • Penjar la bicicleta del sostre o utilitzar un suport per evitar que es deformi.

Conclusió

Les bicicletes cabra serveixen per millorar el rendiment en ciclisme, especialment en proves de velocitat i pla. El seu disseny aerodinàmic i la seva posició específica permeten al ciclista assolir velocitats més altes amb menys esforç.

Tot i això, és important tenir en compte que les bicicletes cabra no són per a tots. La seva conducció pot ser més complexa que la bicicleta tradicional, i la posició aerodinàmica pot resultar incòmoda per a alguns ciclistes.

Recomanem a tots els ciclistes que considerin la possibilitat de tastar una bicicleta cabra abans de comprar-la. Això els permetrà experimentar els avantatges i els desavantatges d'aquest tipus de bicicleta i prendre una decisió informada.

En definitiva, les bicicletes cabra són una excel·lent opció per a ciclistes que busquen millorar-ne el rendiment i la velocitat. Tot i això, és important triar la bicicleta adequada i utilitzar-la de forma segura.

×