Shad Bikes

Què és la micromobilitat sostenible?

La micromobilitat sostenible és una filosofia de vida que persegueix l'eliminació d'emissions als desplaçaments curts en entorns urbans mitjançant l'ús de vehicles lleugers i sostenibles de manera habitual. Engloba l'ús de bicicletes i patinets manuals i models de bicicletes, patinets i motocicletes elèctriques.

Avantatges del Shad Biker

El nostre objectiu és actuar com a referents de la micromobilitat sostenible. Tanmateix, també volem que la nostra filosofia i manera de pensar t'arribi a tu i als que t'envolten. Per això volem que siguis conscient dels avantatges de ser Shad Biker o usuari de la micromobilitat sostenible.

Desplaçar-se en un sistema de
transport sostenible

Un dels beneficis més grans de la micromobilitat urbana és
el nul impacte ambiental. El 23% de les emissions de diòxid
de carboni a nivell mundial prové de vehicles que emeten
fum, carboni i altres gasos nocius. Per no parlar del
consum de combustibles no renovables.

Reduir al mínim la
congestió vial

La congestió a les grans ciutats, a més de
ser un focus de contaminació molt important, causa
el malbaratament d'hores productives.

Augment del teu benestar
físic i mental

Comencem amb una dada contundent: utilitzar la bicicleta de
forma regular redueix el risc d'infart fins a un 50%. Utilitzar
el temps de desplaçament per fer exercici té
beneficis molt positius per a la teva salut i benestar mental.

Estalvi econòmic
significatiu

L'ús de vehicle privat i fins i tot l'ús de transport públic té un cost molt elevat en comparació del cost diari d'utilitzar la bicicleta per desplaçar-te: 0 €

Reptes del sector

Prioritzar vianants i usuaris de micromobilitat sostenible

Calen polítiques de protecció d'usuaris que van a peu i en vehicles de micromobilitat urbana. A
els països on millor funciona aquesta filosofia de vida les bicicletes tenen prioritat sobre els vehicles de motor. A Holanda s'eviten de mitjana 6.500 morts a l'any per utilitzar bicicleta en comptes de vehicle de motor per desplaçar-se per la ciutat.

Desenvolupar infraestructures habilitades per a la micromobilitat urbana

Evolucionar cap al desenvolupament d'infraestructures físiques que permetin els desplaçaments ràpids i segurs dels usuaris de bicicleta urbana o patinet
en els trajectes habituals. Això s'aconsegueix adaptant més zones de vianants i zones amb carrils més amplis i funcionals per a bicicletes i vehicles de micromobilitat sostenible.

Desenvolupar polítiques de beneficis per a usuaris de micromobilitat urbana

Actualment hi ha polítiques que fomenten l'ús de cotxes elèctrics a nivell econòmic i funcional (plans de descompte i renovació, zones d'aparcament gratuïtes, punts de càrrega, etc.). Actualment es
comencen a desenvolupar plans de subvenció per a l'ús de bicicletes i patinets elèctrics. Aquestes mesures són necessàries per canviar el paradigma.

×